σκληρή προετοιμασία για τις εξετάσεις

 DSC00968.JPG


Κάνουν οι νέες τεχνολογίες «θαύματα»;

Γιώργος Μαυρογιώργος
Καθηγητής Παιδαγωγικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Όπως είναι γνωστό,στη Λισαβόνα ,μετά από εισήγηση της Ευρωπαικής Επιτροπής και το Συμβούλιο Υπουργών της Παιδείας, αποφασίστηκε η υιοθέτηση του προγράμματος e - Europe και e - learning , με σκοπό την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση των κρατών- μελών. Δεν πρόκειται για μια απλή εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση αλλά για μια ριζική αλλαγή των υφιστάμενων δομών και προτύπων διδασκαλίας και μάθησης που θα προσφέρονται στο «νέο» σχολείο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας».

Περισσότερα


Ναι μεν αλλά...

Δυο ενστάσεις-προτάσεις διαλόγου συνοπτικά :

 

Περικλής

Περισσότερα


Βιβλιογραφικές πηγές

Πολύ χρήσιμα πρακτικά συνεδρίων στις παρακάτω διευθύνσεις

http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/periexomena.php

http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/3rd/


Με αφορμή το νέο βιβλίο Φυσικής Β Γυμνασίου

Πρώτες σκέψεις με αφορμή το νέο Πρόγραμμα Σπουδών

και το βιβλίο Φυσικής Β Γυμνασίου

του Νίκου Δαπόντε

Στο νέο «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών των Φυσικών Επιστημών» (ΦΕΚ, 2002) και στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Σκοπός της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών» για την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση διαβάζουμε:
«Για τον προσδιορισμό του σκοπού διδασκαλίας κάθε αντικειμένου των Φυσικών Επιστημών λήφθηκε υπόψη η ηλικία των μαθητών, που παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού άλλες ανάγκες καλείται να εξυπηρετήσει η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο μαθητή του Δημοτικού και άλλες στο μαθητή του Γυμνασίου και του Λυκείου, και φυσικά τα συμπεράσματα της σύγχρονης εκπαιδευτικής έρευνας. Λήφθηκε επίσης υπόψη η νοητική ανάπτυξη του μαθητή κάθε ηλικίας, το γνωστικό υπόβαθρο που διαθέτει, οι δεξιότητες αλλά και οι προσδοκίες του, το κοινωνικό περιβάλλον και οι αναγκαιότητες που υπάρχουν σ' αυτό. Επιπλέον, λήφθηκε υπόψη ο χρόνος και ο τεχνολογικός εξοπλισμός που έχει ο εκπαιδευτικός στη διάθεσή του για τη διδασκαλία του μαθήματος».

Το πλήρες άρθρο στον δικτυακό τόπο του συγγραφέα
http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=46


Το δέος των εκπαιδευτικών μπροστά στον Η/Υ

Τέσσερις στους έξι δασκάλους δεν έχουν επαρκή γνώση των νέων τεχνολογιών και το διαδίκτυο, ενώ και οι υπολογιστές στα σχολεία είναι λίγοι

«Υπολογιστές δεν υπάρχουν. Αλλά και να υπήρχαν, θα τους αξιοποιούσαμε;». Το ερώτημα αυτό αποτυπώνει την κατάσταση στα περισσότερα ελληνικά σχολεία, όπου ακόμη και εάν υπήρχαν Η/Υ, δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που να γνωρίζουν πώς να τους αξιοποιήσουν. Αυτό δικαιολογεί και τη χαμηλή διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οπου υπάρχουν υπολογιστές χρησιμοποιούνται κυρίως για το διοικητικό έργο ενός σχολείου. Η κατάσταση είναι

Περισσότερα


Η ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ PISA

Για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας PISA (2006), που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, βρέθηκαν στο προσκήνιο της δημοσιότητας. Ειδικά για τη χώρα μας, η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε στη χαμηλή θέση στην οποία κατατάχθηκαν οι μαθητές/μαθήτριες και σε απόπειρες ερμηνείας του φαινομένου. Η εξήγηση που προβάλλεται συνήθως, ότι οι στόχοι, οι προτεραιότητες και τα κριτήρια αξιολόγησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος διαφέρουν από τα αντίστοιχα σε άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν είναι αβάσιμη. Δεν επαρκεί όμως για να αναλυθεί το φαινόμενο σε όλη του την έκταση.
Ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο επικρατεί σκεπτικισμός

Περισσότερα


Για να μάθουμε να γράφουμε

Το έχετε ήδη μελετήσει , αλλά ας υπάρχει...

Το ηλεκτρονικό κείμενο στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ψηφιακό κείμενο.doc


Περί σεναρίων

Προσπαθώντας να βρω έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας, ξεκαθάρισα τι είναι εκπαιδευτικό σενάριο:


Ένα Εκπαιδευτικό σενάριο (educational scenario) είναι η περιγραφή ενός μαθησιακού πλαισίου με εστιασμένο γνωστικό(ά) αντικείμενο(α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και σχολικές πρακτικές.  Ένα τέτοιο σενάριο υλοποιείται μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (educational activities). Η δομή και ροή κάθε δραστηριότητας καθώς και οι ρόλοι του διδάσκοντα-μαθητών και η αλληλεπίδρασή τους με τα όποια χρησιμοποιούμενα μέσα και υλικό, περιγράφονται σε ένα πλάνο δραστηριότητας (activity plan). Μέρος ενός τέτοιου πλάνου προβλέπει τη χρήση λογισμικού.

Από Μιχαήλ Παπαντώνη


Πώς γράφουμε;

Περί θεωριών και βιβλιογραφικών αναφορών μια ανθρωπολογική προσέγγιση


Υπάρχει μια σκέψη που θα ήθελα να είναι η αφορμή για τον προβληματισμό που θα ακολουθήσει και αναφέρεται στη γνώση. Σύμφωνα με αυτήν: ο κάτοχος της γνώσης στις απαρχές του πολιτισμού έφερε τον τίτλο του σοφού, ενώ στη συνέχεια απέκτησε τον τίτλο του ειδικού.
Τι μεσολάβησε γι' αυτήν την αλλαγή και τι συμβαίνει σήμερα;
Όσο διάστημα το ανθρώπινο μυαλό μπορούσε να συγκρατήσει τον πλούτο της ανθρώπινης εμπειρίας έδινε στον "ιδιοκτήτη" του το προνόμιο να επικαλείται αυτό το χάρισμα και να απολαμβάνει την εξουσία, πραγματική ή συμβολική. Εδώ αξίζει να συνδέσουμε την πολιτειακή κατάσταση που επικρατούσε κάθε φορά με τη θέση του φυσικού φορέα της γνώσης.
Στο Μεσαίωνα, όταν αναφερόμαστε σε ειδικούς σοφούς μπορούμε εύκολα να θυμηθούμε πως κάθε ένας από αυτούς αντλούσε το κύρος του, είχε την επικύρωση από τον άρχοντα. Μιλάμε για βασιλικό γιατρό, για αυλικό συγγραφέα.
Όταν αναπτύσσονται οι πόλεις και αρχίζουν να γίνονται ορατές οι αλλαγές στην κοινωνία των νεότερων χρόνων, το σώμα των ειδικών για πρώτη φορά διεκδικεί οργανωμένα ένα τμήμα εξουσίας. Σαν αποτέλεσμα ιδρύονται τα πρώτα πανεπιστήμια που από την πρώτη κιόλας στιγμή αναπτύσσονται ανάμεσα στη διελκυστίνδα της κοσμικής και εκκλησιαστικής εξουσίας.
Η θεωρία αντρώθηκε σε σχολές που οι εκπρόσωποι της κάθε μιας, στην προσπάθεια να αναπτύξουν και να υπερασπίσουν το χώρο τους, δημιούργησαν τεράστια θεωρητικά οικοδομήματα με επόμενη συνέπεια να οργανώσουν καλύτερα τα επιστημονικά πεδία και να αποκτήσουν οι φυσικοί φορείς της γνώσης μια τεράστια ισχύ.

Ιδωμένο με καθαρά ανθρωπολογικούς όρους έχουμε την εμφάνιση και πάλι των σχέσεων και των μηχανισμών "βίας" με την έννοια της ικανότητας επιβολής μιας άποψης. Σε κάθε σύγκρουση σημασία έχει το πεδίο που αυτή διεξάγεται και το πόσο αναγνωρίσιμη είναι κάθε άποψη από την αντίπαλη.

Στη περίπτωση σύγκρουσης θεωρητικών σχολών για την εσωτερική αναδιανομή της εξουσίας στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου αξία έχει το θεωρητικό οπλοστάσιο αλλά και το ρεύμα που έχει κάθε "σχολή". Ο νεοεισερχόμενος στο χώρο οφείλει, ως άλλος νεοφώτιστος, να δηλώσει το πιστεύω του. Αυτή η συμπεριφορά δρα σε διπλή κατεύθυνση: Προσδίδει το κύρος στη "σχολή" και ενισχύει με συνδετικό τρόπο το θεωρητικό της οικοδόμημα, ενώ από την άλλη αποφορτίζει ψυχολογικά τον νεοφώτιστο και του παρέχει τη σιγουριά της ορθής επιλογής. (Ίσως είναι λίγο αυτοαναφορικό, αλλά λειτουργεί!)
Σκέφτομαι αν υπάρχει ένας λιγότερο ξεκάθαρος μηχανισμός από τη συνήθεια των βιβλιογραφικών αναφορών, που ειδικότερα αυτές αποδεικνύουν την συνέχεια του μοντέλου ερμηνείας.

-------------------------------------------------------

Κι αν αυτά θα συμβαίνουν μέχρι το 2050 για παράδειγμα, στα χρόνια που θα ακολουθήσουν τι θα συμβεί;
Ας ξαναθυμηθούμε το σοφό ας δούμε τους κάθε λογής ειδικούς που γνωρίζουν.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές, οι γνώσεις αναφορά που επικαλούνται στους σημερινούς μαθητές τους έχουν δραπετεύσει από τα βιβλία που με κόπο διάβασαν, ταξινόμησαν και κατέχουν. Κινούνται σε κάθε κατεύθυνση χαμένες στο Υπερκείμενο και μόνο κάποιες μηχανές φιλτράρουν τη γνώση και παρέχουν στον "πελάτη" ό,τι χρειάζεται. Η ταυτότητα του δημιουργού της γνώσης, αν δεχτούμε την ατομική δημιουργία, δεν απασχολεί κανένα.
Αλήθεια, αδιαφορώ για τους εφευρέτες και τους δημιουργούς όλων εκείνων των αυτοματισμών που επιτρέπουν στο αυτοκίνητό μου να με πηγαινοφέρνει καθημερινά στο Βόλο. Αυτό το ξέρει καλά η αυτοκινητοβιομηχανία γι' αυτό και δεν έβαλε ένα υπόμνημα με το όνομα του δημιουργού στο airbag.

Μήπως η επιμονή για τις βιβλιογραφικές αναφορές σε μια "εργασία" δεν είναι παρά η απόδειξη της αγωνίας για την εξουσία που χάνουμε;

Αφιερωμένο στους τελευταίους υπερασπιστές της πνευματικής ιδιοκτησίας και τους κάθε λογής υποψηφίους.


Από Μιχαήλ Παπαντώνη